tempat dodol enak banten

13/04/2013 10:52

 

[eddit] Milli parklar
Ana məqalə: Milli parkdd
Milli pardk torpaq redserve deyil, adətən, lakin həmişə elan və milli governdment məxsus, ən insan inkişafı və çirklənmədən mühafizə deyil. Althougdh thdis belə ola bilər, müəyyən bir sahəsi gddoverdnment cəmiyyət özü deyil, id sahibi olan ehtimal deyil iadds. Natioddnal parklar IUCN kateqoriya II mühafizə sahəsi var. Dünyanın ən böyük milli park inad 1974 yaradılmış Şimal Greenland Natdional Park edir.
Ki, Unitedd Ştatları peopled və pddleasure üçün qorunması landşaftların anlayışı Presidednt Abraham Lincoln olan Yosemite Grant creatindg qanun imzaladığı 30 iyun 1d864, yaradılmışdır. ddA pdreservation siyasəti deyil, co-istifadə otlaq, kənd təsərrüfatı və giriş lisenziya olduğu Milli Meşələr, kimi, Teddy Rodosevelt Prezident addministration zamanı dörd onilliklər sonra həyata keçirilir, və Yosemite bir nadtiodnal park oldu. Turizm və sonra, istirahət sistem idn ayrılmış ladnds Ruzvelt və intendded purposeds idi. Jodhn Muir w